Aktiviter

Aktiviter

Hvad kan vi tilbyde?

I Minibierne er forudsigelighed og genkendelighed en vigtig del af hverdagen. Det skaber tryghed og overskud for både børn og voksne. Vi har en fast struktur for dagen, men indholdet kan variere. Selvfølgelig kan vi også være spontane og lave om og vende tingene på hovedet. Men børn navigerer og trives bedst i en hverdag, der er genkendelig.

Forældresamarbejde

Vi ser forældrene som de største ressourcepersoner i barnets liv. Det er derfor vigtigt for os at få skabt et tillidsfuldt og forpligtende samarbejde med alle børns forældre, hvor de bidrager konkret i det enkelte samarbejde omkring barnet. Vi prioriterer den daglige kontakt højt og tilbyder mulighed for at skabe tætte og varme relationer i et samarbejde baseret på åbenhed, tillid, respekt og gensidig anerkendelse.

Årshjul

I Minibierne arbejder vi med et årshjul, som består af nye temaer hver måned.Personalet tilrettelægger forskellige læringsmiljøer med afsæt i børnenes spor, behov og den nærmeste udviklings zone, med inspiration i årshjulets temaer.

 

Turdage

Èn dag i ugen, tager vi på heldagstur ud af huset. Turene kan være meget forskellige. Vi tager til Paloma Park, til stranden, ser flamencodans, besøger rideskoler, sommerfugl park, ZOO og meget andet. Derudover er vi yderligere et par gange om ugen på flere af de gode legepladser i nærmiljøet eller på boldbanen for at spille fodbold, tegne med kridt & sjippe.

Aktiviteter

I løbet af ugen har vi både musik, dans & engelske/spanske sprogsessioner gennem leg. Disse aktiviteter giver børnene selvtillid og støtter deres udvikling og er derfor en vigtig del af vores aktiviteter.
Børnegrupperne bliver her aldersopdelt. De aldersopdelte grupper kan også benyttes ved andre aktiviteter, som stiller krav til alder og udviklingsniveau.
Det er vigtigt for os, at børnene indgår i et fællesskab og finder tryghed i hele børnegruppen.

Svømning

I Minibierne tilbyder vi svømning 1 gang om ugen i en opvarmet indendørs svømmehal fra 3-årsalderen. Svømning er fantastisk. Børnene lærer ikke bare at svømme, men også, hvis uheldet skulle være ude, teknikker hvormed de kan redde deres eget og måske også andres liv.

Fokuspunkterne omkring svømning er blandt andet motorikken – gå- og busturen dertil og bevægelse i vandet – selvhjulpenhed, sociale relationer og at have det sjovt.