Mission

Mission

"Vi leger, griner, synger, danser og skaber gode venskaber"

Sjov og Ballade

Respekt

Vi har respekt for og hører hvert enkelt barn. Vi respekterer forskelligheder i behov, kulturer, livsstile og holdninger. Vi lytter og er troværdige og forventer, at vi bliver mødt med den samme respekt, som vi viser familierne, der har deres daglige gang i Minibierne.

Omsorg

Det er vigtigt at kunne tilgodese andres behov gennem opmærksomhed og empati. Personalet i Minibierne er nærværende og lyttende, vi trøster og sørger for, at det enkelte barn får dækket sine basale behov. Vi drager omsorg for og sikrer os, at barnet er en del af børnefællesskabet og passer på barnets ve og vel.

Hygge og Samvær

Nærvær

Vi er til stede og omsorgsfulde i vores tilgang til børnene. Personalet i Minibierne taler ikke hen over hovedet på børnene og har fokus på at lytte og være opmærksomme på hver enkelt barn.

Engagement

Vi er engagerede i vores arbejde med børnene, hvor vi tager ansvar, er kompetente og fagligt dygtige. Vi føler glæde ved vores arbejde, hvor vi giver børnene mulighed for at fordybe sig. Gennem vores engagement og fælles iver sørger vi for, at Minibierne hele tiden udvikler sig.