Værdier

Værdier

 • Gode sociale relationer
 • Nærvær og anerkendelse af det enkelte menneske
 • Det skal være sjovt og lærerigt at gå hos Minibierne
 • Omsorg og aktiv lytning
 • Medspiller med naturen omkring os – igennem vores naturlige nysgerrighed
 • Sproglig udvikling på den sjove måde
 • Mad der giver energi
 • Kroppen, som bliver brugt, fordi vi kan lide det
 • Plads og tid til ro og fordybelse
 • Kreativ udfoldelse
 • Fri leg.

Mål

 • At børnene får udviklet gode sociale relationer, som kan lægge til grund for gode venskaber både hos Minibierne og senere når barnet skal i skole
 • At barnet får bygget en selvsikkerhed op, så de har mod til at springe ud i de nye udfordringer, som skolelivet vil møde dem med
 • At de føler sig værdsat og hørt
 • At barnet har lyst og mod til at møde de udfordringer, som livet giver dem, og de føler sig trygge
 • At gøre børnene til selvstændige kreative mennesker, som søger løsninger på flere forskellige måder
 • At udvikle barnets naturlige nysgerrighed.

Metoder

 • Vi vil, igennem en forudsigelig hverdag, give børnene tryghed og ro
 • Vi vil hjælpe børnene med at løse konflikter ved aktivt at lytte til dem, og komme med løsningsforslag til at hjælpe dem ud af konflikten på en god måde
 • Vi vil præsenterer børnene for flere forskellige oplevelser og udfordringer
 • Vi vil lege med sproget
 • Vi vil udfordre børnene motorisk
 • Vi vil værdsætte den frie leg højt, da børn lærer meget af hinanden igennem rollelege
 • Vi vil styrke barnets naturlige nysgerrighed for naturen omkring os
 • Vi vil præsentere dem for forskellige kreative udtryksformer
 • Vi vil følge de spanske traditioner og helligdage.

Midler

 • I det daglig vil der være faste spisetider, hvor vi får morgenboller og spiser vores madpakker
 • I forhold til det sproglige vil vi læse historier, rim og remser på vores modersmål, men også lave små sjove rim på det spanske sprog
 • Vi vil tage på ture ud af huset – for at få nye oplevelser og møde det spanske sprog og kultur
 • Vi vil tage på boldbaner, idrætsanlæg og legepladser, hvor vi vil lave sjove lege og bruge vores krop
 • Vi vil spille brætspil med børnene for at styrke det sociale samvær, og for at udvikle de kognitive evner
 • Der vil være mulighed for at udfolde sig kreativt med maling, perler og andre materialer
 • Der bliver en dukkekrog, hvor rollelegene kan udfolde sig, og et område til biler, hvor det går lidt stærkere
 • Vi har et tumlerum, hvor vi kan gå ind og lege vildt og larme
 • Vi vil kigge på det nære dyre- og planteliv, når vi er på ture
 • Vi vil synge sange og lege sanglege
 • Vi vil lege med vand, undersøge vindens kraft, få hænderne i jord og sand, og tænde lys ved hyggelige stunder.

Sproget

At tilegne sig sprog gennem leg
At vokse op med to eller flere sprog er en styrke. Hos Minibierne vil børnene gennem leg og musik blive præsenteret for både engelsk og spansk.

Vi ved, at børn suger til sig af ny viden, og når de bliver præsenteret for nye sprog, i de rigtige, pædagogiske rammer, bliver børnene naturligt interesserede.

Vi vil hos os ikke bænke børnene og lave undervisning som i skolen. Det, vi synes er spændende er, at vi arbejder med, hvordan vi kan integrere engelsk og spansk i den pædagogiske praksis, så det er sjovt og giver mening for børnene.